Program treninga

Aikido trening je sastavljen od četiti medjusobno povezane celine:

 

1. Uvodni deo (psihološka priprema)

DSC_7262.JPG

– Seiza

– Rei (naklon u znak poštovanja)

– Kokyu (vežbe disanja)

 

2. Pripremni deo

DSC_7027.JPG

– Aiki Taiso (vežbe zagrevanja)

– Tai sabaki (kretanja)

– Atemi waza (udarci)

– Ukemi (padovi)

 

3. Glavni deo (uvežbavanje aikido tehnika)

Screenshot_2015-10-09-01-47-19.png

– Katame waza (tehnike fiksacije)

– Nage waza (tehnike bacanja)

– Aiki Jo (tehnike sa štapom)

– Aiki Ken (zehnike sa mačem)

– Tanto Dori (odbrana od noža), itd…

 

4. Završni deo

Screenshot_2015-10-09-01-17-26

– Vežbe istezanja i disanja

– Seiza

– Rei

Loznica